Rozliczanie kadry i płac w Gostyniu i okolicach

Mogą nam Państwo powierzyć obowiązki kadrowe wynikające z zadań: sporządzania list płac i rozliczanie składek ZUS oraz podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników, prowadzenia akt osobowych pracowników, przygotowywania wszelkich deklaracji wymaganych przez ZUS, tworzenie informacji rocznych takich jak PIT-11, PIT4R czy PIT-8AR, a także sporządzania deklaracji PFRON. DS Biuro zapewnia kompleksową obsługę w zakresie kadr i płac firm.