Usług księgowe i kadrowe

KADRY I PŁACE

Kadry i płace

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie kadr i płac, takie jak:

 • sporządzanie list płac i rozliczanie składek ZUS oraz podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników,
 • przygotowywanie wszelkich deklaracji wymaganych przez ZUS,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • tworzenie informacji rocznych takich jak PIT-11, PIT4R czy PIT-8AR,
 • sporządzanie deklaracji PFRON.

Prowadzimy księgowość dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, oferujemy usługi:

 • Prowadzenie ksiąg handlowych, w tym corocznych sprawozdań finansowych oraz sporządzanie polityki rachunkowości,
 • konstruowanie zakładowego planu kont, z uwzględnieniem specyfiki prowadzenia firmy,
 • kontrola rozrachunków,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • karta podatkowa oraz ryczałt ewidencjonowany,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji i informacji podatkowych,
 • sporządzanie rocznych oraz miesięcznych deklaracji dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
 • rozliczanie podatku VAT.

KSIĘGOWOŚĆ

KSIĘGOWOŚĆ

USŁUGI DODATKOWE

USŁUGI DODATKOWE

Uzupełnieniem naszych usług są działania związane, m.in.:

 • reprezentowaniem klientów przed Instytucjami.
 • kompleksowa pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności, w tym wybór optymalnej formy opodatkowania,
 • wypełnianie druków CEIDG, KRS,
 • sporządzanie deklaracji GUS, NBP, Intrastat,
 • konstruowanie biznesplanów,
 • pomoc przy rozliczaniu dotacji z Urzędu Pracy,
 • inne usługi wg potrzeb i życzenia Klienta.